Molenaar Geert van Winkel laat weten dat er speciale boeken in de

minibiep van de molen zijn voor de echte liefhebbers.

Ook zijn er molenboeken te koop 

De onderstaande Posters zijn van kunstenaar Jan van Riet, die ook regelmatig op de molen aanwezig is.

De Korenbloem een molen met ambachtelijke molenaars.

Jan Vossen als model voor de kunstschilder Jan van Riet