De onderstaande Posters zijn van kunstenaar Jan van Riet, die ook regelmatig op de molen aanwezig is.

De Korenbloem een molen met ambachtelijke molenaars.

Jan Vossen als model voor de kunstschilder Jan van Riet